26 Νοε 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:Ο ΝΕΟΣ ΠΕΣΔΑ, ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.


Θέμα: Κριτική στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής και ο Ρόλος των Τοπικών Σχεδίων των Δήμων – Μια άλλη Οπτική
Εισηγητής: Μπάμπης Ζιώγας, Πολιτικός Μηχανικός / Υγιεινολόγος – 23.11.15

Ι. Για το ΠΕΣΔΑ Αττικής
Το ΠΕΣΔΑ Αττικής ψηφίστηκε στο ΔΣ του ΕΔΣΝΑ από το σύνολο σχεδόν των αιρετών του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των «ανεξάρτητων». Από τα 38 μέλη του ΔΣ (σε σύνολο 61) που καταμετρήθηκαν κατά την προσέλευσή τους, το ΠΕΣΔΑ  καταψήφισαν οι 3 σύμβουλοι της Λ.Σ. και ένας σύμβουλος από το δήμο Φυλής. Τρεις, ακόμη, δήλωσαν λευκό ή αποχή. Αναφέρουμε τα παραπάνω επειδή αποτυπώνουν την πλήρη σύμπλευση των κομμάτων του ευρωμονόδρομου πάνω σε ένα ΠΕΣΔΑ, που ενσωματώνει όλες τις αντιλαϊκές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, διαχρονικά, των ελληνικών κυβερνήσεων σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων. Γεγονός που πιστοποιείται άλλωστε και με τους όρκους πίστης, που το διαπερνούν, υπέρ της ευρωενωσιακής Οδηγίας για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) και του νόμου 4042/2012.
Α. Βασικές Παρατηρήσεις
1. Αν και με διαφορετικό τρόπο από το προηγούμενο ΠΕΣΔΑ του 2006, παραμένει στις προτεραιότητές του η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου. Η «ανάπτυξη υγιούς και περιβαλλοντικά ορθής επιχειρηματικότητας στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων» θεωρείται ως ένα από τα βασικά στοιχεία για τη «διασφάλιση της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας». Ειδικότερα σημειώνουμε:
 (α) Δεν υπάρχει ουσιαστικός σχεδιασμός για τη διαχείριση του ρεύματος των βιομηχανικών αποβλήτων, πολύ περισσότερο των επικίνδυνων, μόνο μερικά συνοπτικά ευχολόγια. Ταυτόχρονα δίνεται μια μεγάλη «περίοδος χάριτος» στις βιομηχανίες, από 3 έως 5 χρόνια να συνεχίσουν να ρυπαίνουν ανεξέλεγκτα.
(β) Επιλέγεται ο μηδενισμός της υγειονομικής ταφής των πρωτογενώς παραγομένων αποβλήτων, μεθόδου πιο προσιτής στους δήμους και μακράν οικονομικότερης. Ακόμη, ένα πρόσθετο μπόνους δίνεται στο κεφάλαιο με την καινοφανή θέση (σε αντίθεση με την πρόταση της ΟΕ της Μελέτης) να οδηγούνται τα υπολείμματα των μονάδων ανακύκλωσης των προδιαλεγμένων αποβλήτων όχι σε ΧΥΤΥ αλλά στις μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων (ΜΕΑ)!
(γ) Μέσω των «Πράσινων Σημείων», έτσι όπως προβλέπονται στο ΠΕΣΔΑ, διατίθενται υποδομές, που υλοποιούνται με κεντρικούς δημόσιους πόρους (και σε χώρους που θα προσφέρει η τοπική διοίκηση), για τη δημιουργία κέντρων συλλογής και διακίνησης μεταξύ άλλων και των εναλλακτικών ρευμάτων αποβλήτων (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συσσωρευτές, καμένα ελαιολιπαντικά, λάστιχα οχημάτων, κ.ά.). Σημειώνεται ότι υπεύθυνες για τη συνολική διαχείριση των πιο πάνω αποβλήτων είναι οι εταιρείες που παράγουν ή/και διακινούν τα αντίστοιχα προϊόντα με χρήματα που έχουν ήδη εισπράξει από τα λαϊκά, κυρίως, στρώματα κατά την πώληση των προϊόντων τους.
(δ) Στο πλαίσιο αυτό ενισχύεται αντικειμενικά και ο ρόλος της ΕΕΑΑ ΑΕ («Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης και Αξιοποίησης ΑΕ») για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας, που είναι δημοτικά απόβλητα, καθώς γίνεται λόγος για «περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου συλλογής αποβλήτων συσκευασιών (ΣΕΔ) ….».
(ε) Τέλος στο Κεφ.14 («Οικονομικοί Πόροι και Εργαλεία για την Υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής» προβλέπεται η χρηματοδότηση (βλ. «Επιδοτήσεις – Ενισχύσεις») με κεντρικούς δημόσιους πόρους όχι μόνο δημόσιων αλλά και «ιδιωτικών επενδύσεων για έργα και δράσεις διαχείρισης αποβλήτων», διατύπωση που παραπέμπει σε ΣΔΙΤ και συμβάσεις παραχώρησης.
2. Σε άμεση σύνδεση με τα παραπάνω, προκειμένου να διασφαλιστούν τα κέρδη των ομίλων που θα επενδύσουν στις κεντρικές και αποκεντρωμένες υποδομές και δίκτυα διαχείρισης, εξαπολύεται μια παραπέρα επίθεση στο λεηλατημένο εισόδημα της λαϊκής οικογένειας μέσω των ευρωενωσιακής έμπνευσης «οικονομικών εργαλείων», όπως το χαράτσι ταφής, το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» και άλλοι «περιβαλλοντικοί φόροι».
3. Στο συζητούμενο ΠΕΣΔΑ περιλαμβάνεται και η παρακάτω «ενέργεια» (σελ. 37 της ΑΔΣ): «Χωροθέτηση των Πράσινων Σημείων κατά το δυνατόν σε κεντρικό, εύκολα προσβάσιμο σημείο του Δήμου [σ.σ.: μιλάμε για στρέμματα!] με αξιοποίηση των θεσμικών παρεμβάσεων του ΕΣΔΑ σε ζητήματα χρήσεων γης». Αυτό σημαίνει ότι οι ελάχιστοι ελεύθεροι χώροι, όσοι απόμειναν στο πυκνοδομημένο Λεκανοπέδιο και προστατεύονται ακόμη από τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης, ή ελεύθερα κτήρια που μπορεί να αξιοποιηθούν για πολιτιστικούς ή άλλους σκοπούς, κινδυνεύουν τώρα να καταστούν χώροι υποδοχής, επεξεργασίας και διακίνησης αποβλήτων.
4. Όσοι ομνύουν υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα ως πυλώνα υλοποίησης του νέου ΠΕΣΔΑ, κοροϊδεύουν τον κόσμο αφού πολύ καλά γνωρίζουν ότι η απαγόρευση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, σε συνδυασμό με τους ελάχιστους δημόσιους πόρους που διατίθενται, θα οδηγήσει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας κεντρικών και αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης, η οποία άλλωστε κυριαρχεί και στις σημερινές εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ. Προβλέπεται, ακόμη, σύμφωνα με το ισχύον ΕΣΔΑ, η «δυνατότητα των φορέων κοινωνικής οικονομίας (ΚΟΙΝΣΕΠ κ.α.) να ασκούν Διαλογή στην Πηγή και Εκπαίδευση» ενώ στελέχη περιβαλλοντικών ΜΚΟ εξακολουθούν να έχουν ρόλο, με το αζημίωτο. Η ιδιωτικοποίηση από την πίσω πόρτα.
5. Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στην ενότητα για τα «Δημοτικά Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων» σε συνδυασμό και με την κεντρική  θέση του ΕΣΔΑ για τη «θεσμοθέτηση των αρμοδιοτήτων των δήμων, ώστε να μπορούν να υλοποιούν όλο το φάσμα των δράσεων των τοπικών σχεδίων διαχείρισης». Εδώ η Διοίκηση της Περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ προσπαθεί να δημιουργήσει συγχίσεις για τις πραγματικές της προθέσεις. Από τη μια μεριά θέτει ως υποχρεωτικό στοιχείο του ΤΣΔ μόνο τα πράσινα σημεία. Για όλες τις υπόλοιπες υποδομές (κομποστοποίησης, διαλογής ανακυκλώσιμων, μηχανικής διαλογής σύμμεικτων, ΧΥΤΥ) η υπαγωγή τους στα ΤΣΔ των δήμων τίθεται ως «επιδίωξη» (σελ. 18). Από την άλλη στους «Γενικούς Στόχους» της σελ.17 μιλάει για «3. Προτεραιότητα στη ΔσΠ των αποβλήτων και διαχείρισή τους σε αποκεντρωμένες υποδομές», στόχος που δεν υπήρχε στην ομόφωνη απόφαση της ΕΕ αλλά προστέθηκε στην απόφαση του ΔΣ! Όλα δείχνουν ότι η υπόψη «επιδίωξη» θα καταστεί στη συνέχεια «υποχρέωση» με κάθε μέσο, μη αποκλειομένου και του οικονομικού εκβιασμού σε βάρος δήμων, αφού η όλη φιλοσοφία και δομή τόσο του ΕΣΔΑ όσο και του ΠΕΣΔΑ Αττικής στηρίζεται στην εκπόνηση ΤΣΔ με το αρχικό διευρυμένο περιεχόμενό τους, ώστε να φορτωθεί στα λαϊκά στρώματα ακόμη πιο βαρύ το φορτίο (οικονομικό και περιβαλλοντικό) της διαχείρισης των αποβλήτων.
Β. Μερικές Ειδικές Παρατηρήσεις
1. Το ίδιο το περιεχόμενο και η δομή του προτεινόμενου ΠΕΣΔΑ δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός συνεκτικού, λειτουργικού ΠΕΣΔΑ.  Λειτουργεί σαν «λευκή επιταγή» στα χέρια Κυβέρνησης και Περιφέρειας να προχωρήσουν με τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις στην υλοποίηση των συγκεκριμένων αντιλαϊκών τους επιλογών, που τώρα δεν θέλουν να αποκαλύψουν. Συγκεκριμένα:
(α) Οι «δράσεις» που περιλαμβάνει αναπτύσσονται σε επίπεδο έκθεσης ιδεών ενώ, ακόμη χειρότερα, το περιεχόμενο της βασικής ενότητας «Απαιτήσεις σε Υποδομές και Δίκτυα Διαχείρισης» των ΑΣΑ καμία σχέση δεν έχει με τον υπόψη τίτλο. Αλλά και αυτές οι γενικόλογες «δράσεις» που προβλέπει δεν δρομολογούνται στη βάση ενός κάποιου στοιχειώδους, έστω, χρονοδιαγράμματος.
(β) Δεν υπάρχει σχεδιασμός για τα βιομηχανικά απόβλητα και για τα γεωργοκτηνοτροφικά. Αυτό δεν είναι τυχαίο.  Για τα μεν βιομηχανικά αναφερθήκαμε πιο πάνω. Για τα γεωργικά – κτηνοτροφικά απόβλητα θεωρούμε ότι η έλλειψη αυτή έχει να κάνει με το έντονο ενδιαφέρον του κεφαλαίου, που έχει εκδηλωθεί και στην Αττική, για την ενεργειακή καύση βιομάζας με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πλούσια επιδοτούμενης από τα λαϊκά στρώματα ελέω ΑΠΕ.
2. Επανέρχεται η μέθοδος της καύσης των ΑΣΑ ως σημαντική παράμετρος στην επεξεργασία των αποβλήτων υπό το πρόσχημα ότι «η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, …». Καθίσταται, άλλωστε, σαφές ότι σημαντικό μέρος των ανακτώμενων αποβλήτων μέσω των ΜΕΑ, θα οδηγείται για καύση.
3. Παρατείνεται επ’ αόριστο, ακόμη μια φορά. η λειτουργία του «ΧΥΤΑ» Φυλής. Ενώ στη Μελέτη της ΟΕ γίνεται λόγος για μέγιστο εναπομένοντα χρόνο λειτουργίας τα δύο χρόνια (μέχρι το 2017), στη σελ.40 ορίζεται: «- Οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤ Φυλής με την άμεση εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασής του και ενεργοποίησή του με την έναρξη λειτουργίας των νέων χώρων». Και σα να μην έφτανε αυτό, φορτώνεται το εργοστάσιο των Άνω Λιοσίων με άλλους 200.000 τον/έτος: 100.000 τον με σύμμεικτα απόβλητα και 100.000 τον με βιοαπόβλητα, σύνολο 500.000 τον.
Παράλληλα ενεργοποιείται η περιβόητη «τροπολογία Βάσως Παπανδρέου» (άρθ. 35, Ν.3164/2003), που μεταξύ άλλων ανοίγει το δρόμο για την ολοκλήρωση του καταστροφικού, για την ευρύτερη περιοχή του Γραμματικού, ΧΥΤΑ και των άλλων εγκαταστάσεων στη συνέχεια.. Πρόκειται για την ίδια διάταξη που εγκρίνει το ανενεργό λατομείο «Μουσαμά», σε επαφή με τη Ζοφριά και μια ανάσα από την Πετρούπολη, ως χώρο κατάλληλο για ΧΥΤΥ!
Γ. Άλλες Επισημάνσεις
1. Η γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπ. Εσ. περιέχει σοβαρές παρατηρήσεις για το ΠΕΣΔΑ, όπως μεταξύ άλλων:
- Επισημαίνει το γενικόλογο και αόριστο χαρακτήρα του. Απορρίπτει την άποψη περί ενός ΠΕΣΔΑ - «φυσαρμόνικα», που θα συμπληρώνεται κάθε φορά ανάλογα με το περιεχόμενο των ΤΣΔΑ που θα αποστέλλουν οι δήμοι.
- Επισημαίνει, και ορθά, ότι «για την επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ πρέπει να διενεργηθεί Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση» η οποία, προσθέτουμε εμείς, προϋποθέτει την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
2. Το ίδιο σοβαρές είναι οι παρατηρήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπ. Περ/ντος όπου επισημαίνονται σοβαρές παραλείψεις και αοριστίες. Στο «δια ταύτα» γνωμοδοτεί ότι το ΠΕΣΔΑ συνάδει μεν με τις (αντιλαϊκές σημειώνουμε εμείς) κατευθύνσεις και στόχους του ΕΣΔΑ αλλά «χρήζει συμπλήρωσης» προκειμένου «να καταστεί επιχειρησιακό σχέδιο».
Δ. Μια άλλη Οπτική για το ΠΕΣΔΑ Αττικής
Μια άλλη οπτική για το ΠΕΣΔΑ Αττικής, με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες,  με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία, στους φυσικούς πόρους, στο λαϊκό εισόδημα, μόνο στο πλαίσιο ενός άλλου, ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, με λαϊκή εξουσία και οικονομία, μπορεί να εξασφαλιστεί.
Για να ανοίξουμε αυτόν τον ελπιδοφόρο δρόμο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών παλεύουμε σήμερα για τη βελτίωση των όρων αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, προβάλλοντας  ένα ριζοσπαστικό πλαίσιο αιτημάτων για άμεση διεκδίκηση και πάλη και στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων με προμετωπίδα:
- ΟΧΙ στην εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων. ΟΧΙ στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων.
- ΟΧΙ  στη ιδιωτικοποίηση. Παλεύουμε για την απόλυτη διασφάλιση όλων των εργαζόμενων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
Ταυτόχρονα προβάλλουμε την ανάγκη για Εθνικό Σχεδιασμό που να ενσωματώνει τις τέσσερες πιο πάνω θέσεις αρχών και:
Να θέτει εφικτούς ποσοτικούς στόχους με προτεραιότητες στην πρόληψη, την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και την ασφαλή τελική διάθεση, στη βάση της ισόρροπης ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και της προστασίας του περιβάλλοντος και όχι των φιλομονοπωλιακών ευρωενωσιακών κατευθύνσεων.
Να θέτει σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεών του.
Να προδιαγράφει σαφή και επιστημονικά θεμελιωμένα κριτήρια καταλληλότητας για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων που δεν θα γίνονται κάθε φορά λάστιχο ανάλογα με τις εκάστοτε επικρατούσες πολιτικές και επιχειρηματικές σκοπιμότητες.
Να καλύπτει με κεντρικούς δημόσιους πόρους την υλοποίηση των απαιτούμενων υποδομών και εξοπλισμών και
Να στηρίζεται στην ουσιαστική ενίσχυση σε αριθμό, εξοπλισμό και οργάνωση του έμψυχου δυναμικού άσκησης περιβαλλοντικού ελέγχου με μόνιμη σχέση εργασίας στο δημόσιο.
Οι παραπάνω αρχές και κατευθύνσεις θα πρέπει να αποτελούν τα θεμέλια και τους πυλώνες για τα ΠΕΣΔΑ, μαζί και το ΠΕΣΔΑ Αττικής, για το οποίο σήμερα προκύπτουν ως επείγουσες προτεραιότητες το άμεσο και οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής, μαζί και η απομάκρυνση του αποτεφρωτήρα μολυσματικών, να κλείσει τελεσίδικα η περίπτωση της ακατάλληλης θέσης στο «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού και να επιλεγούν με κυβερνητική ευθύνη, χωρίς άλλη καθυστέρηση, οι νέοι χώροι τελικής διάθεσης σύμμεικτων  απορριμμάτων και των υπολειμμάτων επεξεργασίας (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ), με αναζήτηση υποψήφιων χώρων και σε εκτός Αττικής περιοχές στο πλαίσιο μιας διαπεριφερειακής συνεργασίας.

ΙΙ. Για το Περιεχόμενο και το Ρόλο των ΤΣΔΑ
Είμαστε αντίθετοι με το περιεχόμενο και το ρόλο των ΤΣΔΑ, σε συνδυασμό και με τους όρους υλοποίησής τους, καθώς τα διαπερνάει όλα, με εξαίρεση τους δήμους Πετρούπολης, Χαϊδαρίου και Καισαριανής, η γενική αντιλαϊκή κατεύθυνση που χαρακτηρίζει το ΕΣΔΑ και συνακόλουθα το ΠΕΣΔΑ Αττικής.
Συγκεκριμένα:
- Ομολογούν την πίστη τους στις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της φιλομονοπωλιακής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, και του «δικού μας» εφαρμοστικού νόμου 4042/2012.
- Προβλέπουν, πολλά από αυτά, την κατασκευή και λειτουργία σε κάθε δήμο ή ανά δύο δήμους την κατασκευή και λειτουργία «αποκεντρωμένων» ΚΔΑΥ ακόμη και μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών παραβλέποντας την τραγική στενότητα ελεύθερων χώρων σε ένα Λεκανοπέδιο που ασφυκτιά. Αντίθετα βλέπουν με καλό μάτι την κατεύθυνση του ΕΣΔΑ να παρθούν νομοθετικά μέτρα που θα ανατρέπουν τις υπάρχουσες χρήσεις γης, ώστε να χωροθετούνται οι πιο πάνω μονάδες, μαζί και τα «Πράσινα Σημεία». Φορτώνεται ταυτόχρονα σε συνθήκες βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης, ο κάθε δήμος χώρια, το μεγάλο φορτίο της επεξεργασίας σημαντικού μέρους των απορριμμάτων του, επιλογή που σηματοδοτεί παραπέρα αφαίμαξη του λεηλατημένου εισοδήματος της λαϊκής οικογένειας.
- Υιοθετούν το ρόλο των «Πράσινων Σημείων» έτσι όπως προβλέπεται στο ΠΕΣΔΑ. Θα διατίθενται δηλαδή μέσω αυτών υποδομές, που υλοποιούνται με δημόσιους πόρους (για δημοτικούς θα πρόκειται) και σε χώρους που θα προσφέρει η τοπική διοίκηση, για τη δημιουργία κέντρων συλλογής και διακίνησης μεταξύ άλλων και των εναλλακτικών ρευμάτων αποβλήτων (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συσσωρευτές, καμένα ελαιολιπαντικά, λάστιχα οχημάτων, κ.ά.). Σημειώνεται ότι υπεύθυνες για τη συνολική διαχείριση των πιο πάνω αποβλήτων, σύμφωνα και με τη δική τους νομοθεσία, είναι οι εταιρείες που παράγουν ή/και διακινούν τα αντίστοιχα προϊόντα με χρήματα που έχουν ήδη εισπράξει από τα λαϊκά, κυρίως, στρώματα κατά την πώληση των προϊόντων τους.
- Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον ενισχυμένο, ελέω ΕΣΔΑ, ρόλο της ΕΕΑΑ ΑΕ στη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας, που είναι δημοτικά απόβλητα.
- Προσφέρουν ρόλο στις ΜΚΟ και τις Κοιν.Σ.Επ. για τη διαλογή στην πηγή και την εκπαίδευση των δημοτών σε αυτή.
- Υιοθετούν τους υπερβολικούς στόχους της ΕΕ και του ΠΕΣΔΑ για την ανακύκλωση, τη χωριστή συλλογή 4 ξεχωριστών ρευμάτων και την εκτροπή του βιοδιασπάσιμου κλάσματος από τους ΧΥΤΑ, απόλυτα ανέφικτους στο ασφυκτικό χρονικό όριο του 2020.
- Δεν προβάλλουν ως βασικές προϋποθέσεις υλοποίησης των όποιων υποδομών και εξοπλισμού περιλαμβάνονται στα ΤΣΔΑ:
·        Την επαρκή χρηματοδότησή τους από κεντρικούς δημόσιους πόρους. Αντίθετα επικαλούνται τη δυνατότητα χρήσης των πιο φορομπηχτικών «εργαλείων» του ΕΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ Αττικής, που αναφέραμε πιο πάνω, σε βάρος της λαϊκής οικογένειας για την κατασκευή, προμήθεια και λειτουργία των προβλεπόμενων υποδομών. Παρακάμπτουν το γεγονός ότι ελάχιστοι πόροι προβλέπονται για τα ΤΣΔΑ στο ΕΣΠΑ 2014 – 2016. Μόλις 13.221.485 € από το ΠΕΠ Αττικής και μηδέν από το κεντρικό τομεακό πρόγραμμα «Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη – ΥΜΕΠΕΡΑΑ», τη στιγμή που τα ΤΣΔΑ των δήμων προβλέπουν επενδυτικές δαπάνες 210 εκ ευρώ!
·        Τη λειτουργία των μονάδων και του λοιπού εξοπλισμού με μόνιμο προσωπικό, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, κλείνοντας το μάτι στους επιχειρηματικούς ομίλους του κλάδου.

Μια άλλη οπτική για το περιεχόμενο των ΤΣΔΑ ξεκινάει από τη διαπίστωση ότι υπάρχει μια ενότητα αντικειμένων, που παραδοσιακά ανήκουν στις αρμοδιότητες του κάθε δήμου χώρια, για τα οποία πρέπει να διατηρήσουμε και να αναβαθμίσουμε την παρέμβασή μας προς όφελος της λαϊκής οικογένειας και των εργαζομένων σε αυτά. Πρόκειται για την ενότητα της αποκομιδής των δημοτικών αποβλήτων, σύμμεικτων και  προδιαλεγμένων , που περιλαμβάνει (ι) την προσωρινή (ενόψει της συλλογής τους) αποθήκευση, (ιι) τη συλλογή και (ιιι) τη μεταφορά τους στις ενδιάμεσες (κεντρικοί ΣΜΑ) ή στις τελικές εγκαταστάσεις υποδοχής των ΑΣΑ (μονάδες ανάκτησης υλικών, ΧΥΤΑ). Στο πλαίσιο αυτό εύλογο είναι να εξετάζονται κατά δήμο, ή ανά δυο μαζί, ειδικότερες πλευρές της αποκομιδής των ογκωδών οικιακών αποβλήτων και κλαδεμάτων (π.χ. ενδεχόμενο λειοτεμαχισμού τους σε κατάλληλο χώρο για οικονομικότερη μεταφορά τους ή  αποθήκευσή τους για παραπέρα αξιοποίηση), καθώς και η σκοπιμότητα και δυνατότητα λειτουργίας τοπικής μεταφόρτωσης.
Επίσης, η επίτευξη ικανοποιητικών στόχων στην ανακύκλωση υλικών από το ξηρό κλάσμα των αποβλήτων με χωριστή συλλογή (χαρτί – χαρτόνι, γυαλί, λευκοσίδηρος – αλουμίνιο, πλαστικά), στην επαναχρησιμοποίηση και στην προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ενδεχόμενα να οδηγήσει, εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα, στη δημιουργία «πράσινου σημείου» σε ένα δήμο (βέβαια, ούτε πράσινο είναι ούτε σημείο), αποκλειστικά όμως για τα απόβλητα που εμπίπτουν στο δημοτικό πρόγραμμα αποκομιδής. Εφικτή, πάντως, είναι η διαμόρφωση σε στοχευμένα σημεία υπαίθριων «Σημείων Ανακύκλωσης», που αποτελούνται από καλαίσθητα διαμορφωμένες συστάδες κάδων που θα δέχονται, ξεχωριστά ο καθένας, προδιαλεγμένα ρεύματα αποβλήτων (π.χ. έντυπο χαρτί, γυάλινες φιάλες, μεταλλικά κουτιά).
Θα πρέπει, επίσης, να γίνει καθαρό ότι άλλο είναι η μελέτη ενός ΤΣΔΑ, που αποτελεί το επιστημονικοτεχνικό υπόβαθρο  για τη διαμόρφωση ενός ΤΣΔΑ και άλλο το ΤΣΔΑ, αυτό καθ’ αυτό, που αποτελεί την πολιτική απόφαση του ΔΣ, με βάση την εισήγηση της δημοτικής Αρχής, για το περιεχόμενο και τους όρους υλοποίησης του προγράμματος διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων. Σε αντίθεση με τους άλλους δήμους της Αττικής, οι δήμοι Πετρούπολης, Χαϊδαρίου και Καισαριανής έχουν δημοσιοποιήσει τις οικείες μελέτες που εκπόνησαν οι Υπηρεσίες τους. Εύλογο είναι οι αποφάσεις για τα τελικά ΤΣΔΑ να παρθούν μετά την οριστικοποίηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής , όπου θα προσδιορίζονται με σαφήνεια οι κεντρικές εγκαταστάσεις του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ, του ΕΔΣΝΑ.
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να βλέπουμε τα ΤΣΔΑ, κύρια κατά τη φάση της της υλοποίησής τους, και ως εργαλείο διεκδίκησης κεντρικών δημόσιων πόρων προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων και αποκάλυψης, κατά περίπτωση, της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και, όταν προκύπτει, οργάνων της τοπικής διοίκησης.-                      ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ  ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ.  Πρόεδρος του Σωματείου Δήμου Φυλής και μέλος του Δ.Σ. του ΕΣΔΝΑ
     Θεωρώ πάρα πολύ θετική την σημερινή ημερίδα που διοργανώνει το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ , μέσα στα πλαίσια της πολυποίκιλης δράσης του .
      Η σκοπιά που αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της συλλογής και διαχείρισης των απορριμμάτων δεν είναι μόνο από την μεριά των εργαζόμενων στους ΟΤΑ αλλά γενικότερα από την μεριά των λαϊκών στρωμάτων .                                                                        Λαϊκά στρώματα που για μεγάλο χρονικό διάστημα  δέχονται την αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων – βιομηχάνων , κεφαλαίου και ΕΕ
     Δεν αποτελεί μυστικό ότι μιά από τις προτεραιότητες και επιλογές του κεφαλαίου δεν είναι μόνο η διαχείριση αλλά και η αποκομιδή των απορριμμάτων , διότι προσφέρονται για μεγάλα κέρδη .

Αγαπητοί φίλοι
Εδώ και 1 χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη , σχεδόν σ΄ όλους τους δήμους η προσπάθεια σύνταξης των ονομαζόμενων ΤΣΔ στερεών αποβλήτων . Προσπάθεια που βασίζεται κατά κύριο λόγο στον οδηγό που απέστειλε ο ΕΔΣΝΑ τον Απρίλη του 15 .
Οι μελέτες γίνονται είτε ανά δήμο είτε από ομάδες δήμων με την συνεργασία , ως επί το πλείστον , με εξωτερικούς συνεργάτες .
     Επί της ουσίας κανένα δημοτικό συμβούλιο δεν συζήτησε πρώτα τους στόχους που πρέπει να βάλει ώστε να δοθούν κατευθύνσεις αλλά απλά θάρθει μία μελέτη προς έγκριση που αφού θα κάνει μία αναλυτικότατη παρουσίαση των δεδομένων , θα αδυνατεί να καταλήξει σε πρακτικά συμπεράσματα και προτάσεις διότι η όλη προσπάθεια γίνεται με μοντέλα που είναι σχεδόν
αδύνατον να εφαρμοστούν στην Αττική και αυτό συνειδητά ώστε η μη εκπλήρωση των στόχων που οι ίδιοι βάζουν , η χρονική καθυστέρηση , η επιδείνωση του ήδη οξυμένου προβλήματος να οδηγήσει την όλη κατάσταση να την χειριστούν οι ιδιώτες που σχεδιάζουν και καραδοκούν εδώ και πολλά χρόνια .
     Εξέλιξη που σίγουρα θα χει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην υγεία και προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην ακόμα μεγαλύτερη αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος με την αύξηση τελών και φόρων .       
Με την πολυδιάσπαση που επιχειρείται , μέσω και των ΤΣΔ , απογυμνώνεται από το αντικείμενο του ο ΕΔΣΑ και γίνεται  διαμερισμός των αρμοδιοτήτων του .  Η επισήμανση αυτή σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει την στήριξη ή και την αποσιώπηση απο την πλευρά μας της αντιλαϊκής πολιτικής όλων των διοικήσεων του ΕΣΔΝΑ και της σημερινής που συνεχίζει επί της ουσίας την ίδια πολιτική .
Με την πολυδιάσπαση μέσω των ΤΣΔ διασκορπίζονται πόροι και εγκαταστάσεις σε διάφορες κατευθύνσεις , μεταφέρονται μέσω των <<πράσινων σημείων >> που θα αναφερθούμε στην συνέχεια κόστη και άλλες υποχρεώσεις από τις πλάτες του ΣΕΔ  Σύστημα  Εναλλακτικής Διαχείρισης στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων , φορτώνεται το κόστος επεξεργασίας των ΑΣΑ απευθείας στους δήμους .
Δεν μας διαφεύγει , ότι η επί χρόνια απαγόρευση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού από τους δήμους δεν θα χει αποτέλεσμα μόνο την κατασκευή των πολυπληθέστερων μονάδων αλλά θα οδηγήσει και στην λειτουργία των μονάδων απο τους ιδιώτες . Αφήνεται βέβαια και πεδίο δράσης για την δράση ΜΚΟ αλλά και των Κοιν. Σ.Επ. και όποιους άλλους φορείς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας .

Για να έχουμε γνώση ένα ΤΣΔ προβλέπεται  να περιλαμβάνει
1)    Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή με χρήση
-      δικτύου κάδων για την προδιαλογή οργανικών και αναλώσιμων υλικών σε διακριτά ρεύματα 
-      δίκτυο πράσινων σημείων όπου θα συγκεντρώνονται υλικά που δεν πάνε στους κάδους . Εδώ να αναφέρουμε το μόνο χειροπιαστό αποτέλεσμα των σημείων αυτών είναι η ενίσχυση των κερδών των ιδιωτικών συστημάτων ΣΣΕΔ αφού πλέον θα τους εξασφαλιστούν μεγάλες και συγκεντρωμένες ποσότητες των αποβλήτων για τη συγκέντρωση των οποίων αυτοί είναι υπόχρεοι
2)    Δραστηριότητες κομποστοποίησης – διαλογής – διαχωρισμού που περιλαμβάνουν
-      χώρους υποδοχής και διαλογής των κάδων ανακυκλώσιμων
-      μονάδες διαχείρισης βιοαποβλήτων για την κομποστοποίηση  , τη συσκευασία και διάθεση του παραγόμενου κομπόστ
-      μονάδα μηχανικής διαλογής των σύμμεικτων ( πράσινοι κάδοι )
-      εργαστήρια ανάκτησης ανταλλακτικών επισκευής – ανακατασκευής υλικών
     Οι προηγούμενες δραστηριότητες μπορούν να ασκούνται σε διακριτούς χώρους ή να περιλαμβάνονται σε μία αποκεντρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων ΑΕΔΑ
     Επιπλέον μπορεί να εξεταστεί και η εγκατάσταση επεξεργασίας αδρανών υλικών εφόσον εξασφαλιστεί ο αναγκαίος χώρος .
Από τα στοιχεία που είναι σε γνώση μας προκύπτει ότι ναι μεν οι δήμοι συντάσσουν μελέτες αλλά ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ είναι αυτοί που προσδιορίζουν τους αναγκαίους αλλά και κατάλληλους χώρους και αυτό είναι αντικειμενικό διότι όχι μόνο η μη κοινωνική  αποδοχή είναι δεδομένη αλλά και αν υπήρχαν τέτοιοι χώροι άλλες προτεραιότητες πρέπει να καλύψουν – λέμε εμείς – προς άμεσο όφελος για την ποιότητα ζωής των κατοίκων του λεκανοπεδίου . Ούτε βέβαια θα συναινέσουμε στην καταστρατήγηση όποιων διατάξεων προστατεύουν το περιβάλλον .
Αμελητέο δεν είναι , παρά τα όσα προσπαθούν περί του αντιθέτου να μας πείσουν , το υψηλό κόστος ανά τόνο εισερχομένων αποβλήτων στις μονάδες που θα δημιουργηθούν διότι ο καθένας καταλαβαίνει λόγω της οικονομίας κλίμακας την διαφορά μεταξύ μιάς μικρής εγκατάστασης , με περιορισμένη δυναμικότητα , από μια κεντρική μεγάλη μονάδα .
Η μέχρι σήμερα μεθόδευση όχι μόνο για τα ΤΣΔ αλλά και την εξέλιξη του νέου εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων ΕΣΔΑ και την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής προσφέρεται για την επιλογή ισόβιων μεταβατικών λύσεων που δυστυχώς για χρόνια έχουν επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή του Θριάσιου . Κανένας λόγος για την χρονική απομάκρυνση της χωματερής από την περιοχή , καμία πρόβλεψη και προγραμματισμός για άλλους κατάλληλους χώρους .
Το δέλεαρ των υψηλών αντισταθμιστικών που εισπράττουν οι εκάστοτε δημοτικές αρχές σε συνδυασμό με την διαρκή επιχείρηση ομηρίας σε βάρος των εργαζόμενων στο δήμο Φυλής συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση .
Στόχος τόσο των εργαζόμενων στους δήμους αλλά και του λαϊκού κινήματος πρέπει να είναι πρώτιστα
Η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα στην όλη υπόθεση που λέγεται απορρίμματα .
Η ενίσχυση του υπάρχοντος προσωπικού των δήμων ,
Η προμήθεια του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού
Η κατασκευή των αναγκαίων έργων με κρατική χρηματοδότηση 
Η ουσιαστική εφαρμογή ενός προγράμματος ανακύκλωσης – και όχι αποσπασματικού ή πιλοτικού όπως γίνεται αν εξακολουθεί να γίνεται μέχρι σήμερα – που θα περιλαμβάνει πολλά και διαφορετικά ρεύματα ανακύκλωσης.
  Η δημιουργία σταθμών μεταφόρτωσης που θα εξυπηρετούν το σύνολο των δήμων του λεκανοπεδίου.
Η ΑΜΕΣΗ απομάκρυνση της χωματερής από Λιόσια – Φυλή και η μακροχρόνια αποκατάσταση της περιοχής από τις μέχρι σήμερα επιπτώσεις
Η επιλογή νέων χώρων για τα εναπομένοντα , μετά την ανακύκλωση , προϊόντα , που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τέτοιες χρήσεις.
Στην κατεύθυνση όλων των παραπάνω αποτελεί θετικό γεγονός η σημερινή ημερίδα αλλά και η συνέχεια που πρέπει να δοθεί σε συνδυασμό με όλα τα προβλήματα που βάζει σαν στόχους πάλης το εργατικό ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα .                                                 Η αντίδραση των εργαζομένων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ μέλος της Διοίκησης του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Η υπόθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για τι έχει να κάνει τόσο με την καθημερινότητα και την υγεία  λαϊκών στρωμάτων αλλά και με την εργασία και την εμπλοκή του κλάδου των εργαζομένων των ΟΤΑ σε αυτή την διαδικασία. Γύρω απο την υπόθεση διαχείρισης των απορριμμάτων υπάρχει κύκλος εργασιών περίπου 1,5 δις. Λεφτά τα οποία προέρχονται απο την τοπική φορολόγηση μέσω των ανταποδοτικών και εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
Το συνδικαλιστικό κίνημα στους ΟΤΑ με κύρια ευθύνη της ΠΟΕ ΟΤΑ προβάλει ώς απάντηση στο πρόβλημα την αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων κόντρα στο συγκεντρωτικό μοντέλο των προηγούμενων χρόνων. Δίνει έμφαση στην ανακύκλωση και στην διαλογή  στην πηγή . Διατυπώνοντας παράλληλα ότι είναι υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα.
Θα επιχειρήσω να δώσω μερικές προβληματικές πτυχές στην γραμμή που προβάλει η ΠΟΕ ΟΤΑ.
Σίγουρα ένα μοντέλο διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης είναι πιο προοδευτικό και περιβαλλοντολογικά πιο ωφέλιμο από την διαδικασία της μαζικής ταφής ή πολύ περισσότερο από την διαδικασία της καύσης όπως είχε προκριθεί κατά καιρούς.
Φτάνει όμως αυτό? Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι πίσω από την λογική αυτή κρύβεται μια διαχειριστική αντίληψη των πραγμάτων που φιλοδοξεί μέσα από την διαδικασία διαλογής ανακύκλωσης να προκύψει μια οικονομία χρημάτων για να μην πω και εσόδων των Δήμων και έτσι μέσα από ένα οικολογικό μοντέλο να υπάρχει και οικονομικό όφελος. Με τον δημότη να εξακολουθεί να πληρώνει και το κράτος να συνεχίζει να απαλλάσσεται.
Η πρόταση αυτή έχει διάφορες προβληματικές πλευρές Πρώτον αρκετοί πράσινοι μελετητές δεν κρύβουν ότι το μοντέλο έχει μεγαλύτερο κόστος από μόνο του. Δεύτερον πουθενά δεν αποκλείει την εμπλοκή της πράσινης επιχειρηματικότητας στοιχείο πολύ προωθημένο σε επιχειρηματικούς κύκλους αφού συνδυάζει και επιχορηγήσεις μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τρίτον αρκετοί Δήμοι έχουν αναθέσει την καθαριότητα σε ιδιώτες με ένα συγκεκριμένο περίγραμμα εργασιών που προκύπτουν μέσα από την προγραμματική τους σύμβαση.
Πολλά στοιχεία από την για να μην πούμε στο σύνολο τους απο την γραμμή της ΠΟΕ ΟΤΑ για την διαχείριση έχουν περάσει  στον εθνικό σχεδιασμό καθώς και στις προεκτάσεις του σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Ήδη περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια εγκρίνουν το ένα μετά το άλλο περιφερειακά και τοπικά σχέδια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΠΟΕ ΟΤΑ παρακολουθεί αμέτοχη ατή την διαδικασία χωρίς να έχει σηκώσει το ζήτημα σε κανένα επίπεδο και απλά συμπαρίσταται σε σωματεία που αντιδρούν.
Ποιός είναι ο πυρήνας των σχεδίων που έχουν δει το φώς της δημοσιότητας.
Εκθέσεις ιδεών οικολογικού χαρακτήρα ,χωρίς πολλές φορές τοπογραφικούς  προσδιορισμούς , μια αόριστη εμπλοκή της κοινωνίας με προγράμματα ενημέρωσης , με δεδομένο το ο ρυπαίνων πληρώνει , και πάνω απο όλα οι μελέτες στην πλειοψηφία συντάσσονται με δεδομένο το υπάρχων προσωπικό . Κρατήστε αυτό θα το εξετάσουμε και παρακάτω.
Επίσης επανέρχομαι στο θέμα των δημάρχων οι οποίοι από ανάγκη αντιγράφουν τοπικούς σχεδιασμούς αλλά την ίδια ώρα οι πλειοψηφία τους είναι σε συγκεκριμένη γραμμή και αντίληψη με προεξέχων το Πρόεδρο τους κο Πατούλη ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με επιχειρηματικά συμφέροντα γερμανικά και άλλα προτρέποντας τους να επενδύσουν στην Τ.Α στην Ελλάδα.
Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί δήμαρχοι ακόμα και οικολογικής προέλευσης βλέπε Κοζάνη όπως και περιφερειάρχες έχουν ήδη προκρίνει το σύστημα των ΣΔΙΤ για την προώθηση των μοντέλων διαχείρισης στις περιοχές τους. Σήμερα που μιλάμε έτσι και αλλιώς η διαχείριση των περισσοτέρων ΧΥΤΑ γίνεται από εργολάβους και το 95% των εργασιών στη ΦΥΛΗ γίνεται επίσης από εργολάβους.
Ένα στοιχείο που θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη στην ανάλυση της κατάστασης είναι ότι στο πυρήνα τόσο του κεντρικού όσο και των λοιπών σχεδιασμών εμπλέκεται η κοινωνική οικονομία δηλαδή οι περιβόητες ΚΟΙΝΣΕΠ όπου κατά την γνώμη τους θα αποτελέσουν και τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν.
Από όλα τα παραπάνω νομίζω ότι γίνεται κατανοητό ο εγκλωβισμός του συνδικαλιστικού κινήματος στην λογική της αποκεντρωμένης διαχείρισης η οποία δεν αποκλείει την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων άρα δεν εμποδίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό κομματιών του κεφαλαίου να εμπλακούν σε αυτή την διαδικασία.
Αποτελεί  λοιπόν βασικό καθήκον για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα να αποκαλύψουμε αυτό το σχεδιασμό συνολικά και τοπικά. Καθήκον για τα σωματεία να μελετήσουν και να παρέμβουν στους τοπικούς σχεδιασμούς.
Χρειάζεται μέσα από μαζικές διαδικασίες να αναλυθεί τι ετοιμάζεται. Να ξεσκονίσουμε τους σχεδιασμούς για να προετοιμάσουμε τους συναδέλφους.
Να ανοίξουμε το θέμα στην γειτονιά. Ν α μιλήσουμε για την νέα επιδρομή φόρων και γενικά για το θέμα της ανταποδοτικότητας.
Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση για τα ανταποδοτικά επειδή και η τοπική κοινωνία έχει σημασία να μάθει για να μας αντιμετωπίζει και με άλλο μάτι και να αντιμετωπίσει αλλιώς τα πράγματα. Στις περισσότερες γειτονιές για να μην πω σε όλες οι δημότες εξακολουθούν να πληρώνουν ποσά αντίστοιχα με το 2009. Ωστόσο από τότε μέχρι σήμερα οι μισθοί μας έχουν μειωθεί στο 50% , το προσωπικό έχει αντίστοιχα μειωθεί , οι δυνατότητες προσλήψεις ακόμα και συμβασιούχων έχουν μειωθεί. Ο κόσμος όμως εξακολουθεί να πληρώνει τα ίδια αλλού με μικροεκπτώσεις αλλού και με αυξήσεις. Τί γίνεται .Σε πάρα πολλούς δήμους μέσω των ανταποδοτικών καλύπτονται και άλλες ανάγκες των δήμων. Αφήνεται έτσι στην άκρη η ευθύνη του κράτους για χρηματοδότηση και αλλοιώνεται και κάθε έννοια διεκδίκησης αφού κουτσοβολεύονται τα πράγματα.
Υποστήριξη σε αυτή την λογική παρέχει και η ΠΟΕ ΟΤΑ όταν επιμένει στην απελευθέρωση των προσλήψεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Απαλλάσσοντας το κράτος από την ευθύνη των προσλήψεων.
Το θέμα των προσλήψεων είναι πολύ σημαντικό γιατί αποτελεί το βασικό ρεαλιστικό επιχείρημα των Δημάρχων που προχωρούν σε διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων προβάλλοντας την αδυναμία αποκομιδής. Να εξηγήσουμε ότι οι εργολάβοι δεν αναλαμβάνουν τσάμπα την αποκομιδή το αντίθετο εισπράττουν άμεσα τα λεφτά τους και οι εργασιακές συνθήκες που επικρατούν είναι χειρότερες από αυτές που περιγράφονται στους συναδέλφους στα 5μηνα. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελεί η συμπεριφορά της εργοδοσίας στα ιδιωτικά εργοστάσια ανακύκλωσης σε Γιάννενα και Ηράκλειο Κρήτης που απολύσαν εκβιαστικά εργαζόμενους για να τους ξαναπροσλάβουν με κατώτερους μισθούς.
Πέρα από τον ρεαλισμό των Δημάρχων έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τον ρεαλισμό άλλων δυνάμεων οι οποίες προσπαθούν να προσάρμοσαν τις θέσεις βάζοντας μπροστά την αντικειμενική κατάσταση και κατηγορώντας κυρίως τις δυνάμεις του ταξικού κινήματος ότι οι προτάσεις του είναι για την Δευτέρα παρουσία.
Θεωρούν για παράδειγμα το ζήτημα του κρατικού φορέα κατασκευών των υποδομών ως Δευτέρα παρουσία δεν λένε όμως ότι η ανάληψη από τους ιδιώτες των κατασκευών και τέτοιου μάλιστα επιπέδου πάνε πακέτο με την διαχείριση για κάποια χρόνια (βλέπε αεροδρόμιο, αττική οδό κλπ) ούτε μπορούν να αντικρούσουν την λογική των ΣΔΙΤ.
Στην πραγματικότητα κλείνοντας το θέμα είναι πολύ σοβαρό τα συμφέροντα που συγκρούονται είναι μεγάλα  η επίθεση που έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τώρα για το δημόσιο έχουν αλλοιώσει και λαϊκές συνειδήσεις και χρειάζεται από την μεριάς πολύ και επίπονη δουλειά συζήτησης και ενημέρωσης. Να αποκαλύπτουμε καθημερινά όλες εκείνες τις δυνάμεις που υπονομεύουν , να δημιουργούμε μέτωπο στην γειτονιά.
Οι εξελίξεις αυτές δεν είναι ξεκομμένες απο το συνολικό πακέτο αντιλαϊκών και φοροεισπρακτικών μέτρων που εφαρμόζει και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και δίνεται η ευκαιρία στις ταξικές δυνάμεις και μέσα από αυτό το μέτωπο να διευρύνουν το λαϊκό μέτωπο πάλης και αντίστασης.
Ειδικά σήμερα μετά την πρώτη απάντηση που δόθηκε στις 12 Νοέμβρη και στην ανάγκη κλιμάκωσης άμεσα με νέα Γενική Απεργία η δράση μας σε αυτό τον τομέα μπορεί και πρέπει να βοηθήσει αποφασιστικά.25 Νοε 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 26-11-2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αύριο Πέμπτη 26-11-2015 το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας στους Δήμους της Αττικής να πάρουν μαζικά μέρος, στη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 11:30 μέχρι το τέλος ωραρίου και στη συγκέντρωση στις 12:00 μπροστά στο Υπουργείο Εργασίας. Απαιτώντας όλοι οι συνάδελφοι να παραμείνουν στην δουλειά τους και να έχουν ΜΟΝΙΜΗ και ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Η λογική, από δημάρχους και ορισμένες συνδικαλιστικές δυνάμεις, της παράτασης των προγραμμάτων και όχι της παραμονής με μόνιμη και σταθερή εργασία, είναι στην λογική της κυβέρνησης να λειτουργούν οι δήμοι με προγράμματα φτώχιας και εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα. Οποιαδήποτε άλλη λογική εκτός από την μόνιμη και σταθερή δουλειά στους δήμους δημιουργεί αυταπάτες.
Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ θεωρεί ότι οι συνάδελφοι 5μηνίτες δεν είναι εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας. Να είμαστε όλοι εκεί, με τους συναδέλφους στα πεντάμηνα, με το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, για να νιώσει η κυβέρνηση τη δύναμη του αγώνα μας, τη δύναμη των εργαζομένων που ενιαία διεκδικούν το δικαίωμά τους στη μόνιμη και σταθερή εργασία! Να καταργηθούν τα προγράμματα της φτώχιας και της μιζέριας..  

H Διοίκηση του Συνδικάτου 
22 Νοε 2015

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΣΤΑ 5ΜΗΝΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-11-2015 ΑΠΟ ΤΙΣ 11:30 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΡΩΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 12:00.
Συναδέλφοισσα – συνάδελφε 5μηνίτη. Μετά από δύσκολους αγώνες που δώσαμε το προηγούμενο διάστημα ενιαία και συντονισμένα μαζί με το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ κόντρα στην συγκυβέρνηση, του  ΟΑΕΔ και τις δημοτικές αρχές που βολεύονται με αυτές τις εργασιακές σχέσεις γαλέρας, καταφέραμε κατακτήσαμε το αυτονόητο. Να έχουμε ίσα εργασιακά δικαιώματα με το μόνιμο προσωπικό (ωράριο, άδειες, ΜΑΠ, γάλα κ.τ.λ) εκτός από το μισθό. Τους δείξαμε ότι οι μαζικοί, οι σωστά προσανατολισμένοι αγώνες φέρνουν αποτελέσματα.
Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Να είμαστε κανονικοί εργαζόμενοι και όχι ωφελούμενοι ώστε να έχουμε κανονικό μισθό και ΌΧΙ τα ψίχουλα των 495 ευρώ που σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ατομικές ανάγκες μας.
Απαιτούμε τη πρόσληψη μας. Διεκδικούμε το δικαίωμα μας στη ΜΟΝΙΜΗ και ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ με πλήρη Εργασιακά και Ασφαλιστικά Δικαιώματα.
Σήμερα παλεύουμε για να μην ξανά γυρίσουμε στην ΑΝΕΡΓΙΑ και την ανασφάλεια για το τι θα ξημερώσει. Δεν μπορεί μια ζωή να εξαρτιόμαστε από τη πενιχρή σύνταξη των γονιών μας. Έχουμε υποχρέωση να αγωνιστούμε για τους εαυτούς μας και για τα παιδιά μας. Απαιτούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια.
Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχει κηρύξει για τη ΠΕΜΠΤΗ 26-11-2015 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  από τις 11:30 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΥΣ του ΩΡΑΡΊΟΥ  για να βοηθήσει ώστε να πάρουμε μαζικά μέρος στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στις 12:00 μπροστά στο ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ενιαία μαζί με τους Μόνιμους να παλέψουμε για ΜΟΝΙΜΗ και ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.    


ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όλοι και όλες, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας, παίρνουμε μαζικά μέρος στη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και της Παννατικής Επιτροπής Αγώνα των 5μήνων την ΠΕΜΠΤΗ 26 Νοέμβρη από τις 11:30 μέχρι το τέλος της βάρδιας και στη συγκέντρωση στις 12:00 μπροστά στο Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου).
Ενιαία διεκδικούμε το δικαίωμα όλων των εργαζομένων στους δήμους ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Ο αγώνας είναι κοινός και μας αφορά όλους!
Η απαγόρευση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στους δήμους από το 2009 που με συνέπεια εφαρμόζουν Ε.Ε και αριστεροδεξιές κυβερνήσεις, έχει γονατίσει βασικές δομές σε όλους τους δήμους. Όλοι μας βιώνουμε την εντατικοποίηση της εργασίας, την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, την υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στους δημότες. Στόχος τους η ιδιωτικοποίησή των δημοτικών δομών. Μοναδική λύση που υπηρετεί τα συμφέροντα όλων των εργαζομένων στους δήμους είναι η πρόσληψη προσωπικού με μόνιμη και σταθερή εργασία. Από όσους δουλεύουν με οποιαδήποτε μορφή ελαστικής εργασίας δεν περισσεύει κανείς, δεν πρέπει κανείς να απολυθεί.
Η λογική, από δημάρχους και ορισμένες συνδικαλιστικές δυνάμεις, της παράτασης των προγραμμάτων και όχι της παραμονής με μόνιμη και σταθερή εργασία, είναι στην λογική της κυβέρνησης να λειτουργούν οι δήμοι με προγράμματα φτώχιας και εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα. Οποιαδήποτε άλλη λογική εκτός από προσλήψεις Μόνιμου Προσωπικού στους δήμους δημιουργεί αυταπάτες.
Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δίνει καθημερινά τη μάχη για πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους τους εργαζομένους, τήρηση τη συλλογικής σύμβασης εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας και γάλα για όλους, άδειες για όλους, άμεση και σταθερή καταβολή της μισθοδοσίας. Καθημερινά ενιαία παλεύουμε για όλα τα εργασιακά δικαιώματα κάθε συναδέλφου. Ξέρουμε πως σήμερα κόβουν στους εργαζόμενους με ελαστικές μορφές εργασίας, αυτά που αύριο θα επιδιώξουν να κόψουν και στους μόνιμους. Κλείνουμε τα αυτιά σε όσους επιδιώκουν να μας διαιρέσουν στους χώρους δουλειάς. Δεν θα πέσουμε στη παγίδα τους γιατί τα προβλήματα είναι κοινά αφορούν όλους!
Το ασφαλιστικό ως πρόβλημα σύνταξης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προστασίας από ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, προστασία της μητρότητας, πρόνοιας κλπ μας αφορά όλους. Αυτές οι ανατροπές στον κοινωνικό χαρακτήρα της Ασφάλισης είναι πριν απ’ όλα πάγια απαίτηση του κεφαλαίου που υλοποιεί η κυβέρνηση. Η κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών στους ΟΤΑ, που είναι προαπαιτούμενο στο τρίτο μνημόνιο, ανεξάρτητα με τους ελιγμούς της κυβέρνησης, μας αφορά όλους αφορά όλους. Ως  εργαζόμενοι στους δήμους μας θέλουν να δουλεύουμε μέχρι το θάνατο, να μην πάρουμε σύνταξη ποτέ. Καλούμε όλους τους συναδέλφους στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί τη ΤΕΤΑΡΤΗ 25-11-2015 στις 17:00 ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΕ.  
Όλες οι μορφές εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα πλήττονται από τους σχεδιασμός κυβέρνησης και Ε.Ε με το ασφαλιστικό. Απαιτείται σκληρός αγώνας για να μην περάσουν τα σχέδια τους.
Αυτή την Πέμπτη η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να μας απαντήσει τι θα κάνει με τους εργαζόμενους στα προγράμματα του ΟΑΕΔ, μετά τη μαζική συγκέντρωση της προηγούμενης Πέμπτης. Να είμαστε όλοι εκεί, με τους συναδέλφους στα πεντάμηνα, με το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, για να νιώσει η κυβέρνηση τη δύναμη του αγώνα μας, τη δύναμη των εργαζομένων που ενιαία διεκδικούν το δικαίωμά τους στη μόνιμη και σταθερή εργασία!
Να μην επιτρέψουμε την προσπάθεια υπονόμευσης της κινητοποίησης από δημάρχους και ορισμένες συνδικαλιστικές δυνάμεις του κλάδου, για το αν έχει το δικαίωμα στην στάση εργασίας γιατί με βάση το άρθρο 32 παράγραφος 2 του καταστατικού μας που έχει εγκριθεί με την 4174/11 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 8/7/11, σε στάση ή   απεργία μπορεί να λάβει μέρος το σύνολο των εργαζομένων στους α΄ και β΄ βαθμού Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, μελών και μη μελών του Συνδικάτου.

                                         H Διοίκηση του Συνδικάτου
21 Νοε 2015

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταγγέλλουμε στους εργαζόμενους στους δήμους την εργοδοσία της επιχείρησης “Ζούρα” και την κυβέρνηση της, την “αριστερή” κυβέρνηση των ΜΑΤ, των συλλήψεων απεργών-εργατών, της εργοδοτικής τρομοκρατίας.
Με οργανωμένη και μαζική επέμβαση μονάδων καταστολής, παρουσία πταισματοδίκη, προσήγαγαν 28 απεργούς που περιφρουρούσαν την απεργία καθώς και εργαζόμενος από το εργοστάσιο της Χαλκίδας που βρέθηκαν στο εργοστάσιο για να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους. Στη συνέχεια οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Στους συλληφθέντες βρίσκονται μέλη και στελέχη του ΠΑΜΕ συμπεριλαμβανομένων 4 μελών της διοίκησης του συνδικάτου τροφίμων και ποτών κεντρικής Μακεδονίας.
Οι εργαζόμενοι που διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες την ίδια στιγμή που η εργοδοσία που τους αφήνει απλήρωτους, τους τρομοκρατεί και τους απολύει κυκλοφορεί ελεύθερη.
Αυτό είναι το μαστίγιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που με την βία και την καταστολή αποδεικνύει πως είναι αποφασισμένη να υπηρετήσει μέχρι τέλους τους σχεδιασμούς των μεγαλοεργοδοτών. Χωρίς ντροπή οι επαγγελματίες καιροσκόποι  που παρίσταναν τους φίλους των εργατών, τώρα τους χτυπούν και τους συλλαμβάνουν. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες μέρες που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ χρησιμοποιεί την καταστολή απέναντι σε απεργούς. Οι εργαζόμενοι στην “Γενική Ανακύκλωση” έδειξαν τον δρόμο, δεν υποχώρησαν, και με τον οργανωμένο αγώνα τους πέτυχαν την επαναπρόσληψη των απολυμένων συναδέλφων τους.
Μόνο η δική μας οργάνωση και αγώνας μπορούν να απαντήσουν στο κλιμακούμενο αυταρχισμό, στα νέα αντεργατικά μέτρα που επιδιώκουν να μας επιβάλλουν. Χωρίς πλέον καμιά αυταπάτη για το ποια συμφέροντα εξυπηρετεί και αυτή η κυβέρνηση που κορόιδευε τόσο καιρό, απαντάμε δυναμικά κλιμακώνοντας τον αγώνα μας.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους συλληφθέντες. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση τους. Δεν θα αφήσουμε κανένα μόνο του απέναντι στην κρατική καταστολή και την ταξική δικαιοσύνη. Να το βάλει καλά στο μυαλό της η κυβέρνηση των γιαλαντζί “αριστερών” και των ψεκασμένων ακροδεξιών ότι θα βρει όλο το ταξικό κίνημα κάθε μέρα, κάθε ώρα απέναντί της.
                                      H Διοίκηση του Συνδικάτου