27 Μαρ 2010

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΑΖΙΚΟ - ΤΑΞΙΚΟ - ΙΣΧΥΡΟ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ


Συνάδελφοι-σες, εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Νομού Αττικής,
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
Το ενιαίο συνδικάτο για όλους τους εργαζόμενους της Αττικής είναι γέννημα της ανάγκης για ενωτικό και ενιαίο αγώνα όλων των εργαζόμενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το ενιαίο ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ δεν είναι ένα ακόμα σωματείο.
Είναι το ποιοτικό βήμα συσπείρωσης & δράσης, είναι το βασικό στοιχείο στη αναγκαία πορεία ανασυγκρότησης του συνδικαλιστικού κινήματος και στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εναρμονίζει τη συνδικαλιστική μας οργάνωση με τις αλλαγές στη διοικητική δομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που προωθούνται με το πρόγραμμα «Καλλικράτης», εξασφαλίζοντας ενιαία δράση και αποτελεσματικότητα στην πάλη μας.
Με το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ, που θα συνενώνει όλους μας, ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση, ειδικότητα και χώρο δουλειάς, θα αντιμετωπίσουμε πιο οργανωμένα και αποτελεσματικά:
 Την ενιαία επίθεση κεφαλαίου & κυβερνήσεων, που στο όνομα της κρίσης αφαιρεί και ισοπεδώνει δικαιώματά μας.
 Τις αλλαγές στη δομή της Αυτοδιοίκησης, που την καθιστούν πιο συγκεντρωτική και ταυτόχρονα πιο αντιλαϊκή – εχθρική για τους εργαζόμενους και το λαό συνολικά.
 Την πολυδιάσπαση των εργαζομένων, που σκόπιμα συντηρείται από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες ΠΑΣΟΚ & Ν.Δ. με στόχο να τους χειραγωγούν καλύτερα και να διατηρούν οφίτσιά τους.
 Τη γραμμή στήριξης των αντιλαϊκών πολιτικών και κυβερνήσεων, που έχουν χαράξει ομοσπονδίες και σωματεία, που ελέγχονται από τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό (ΠΟΕ–ΟΤΑ, ΠΟΠ–ΟΤΑ κ.λπ.).
 Τη μοιρολατρία, τη συναίνεση και την υποταγή, που οδηγεί στο πιο εύκολο πέρασμα της αντεργατικής πολιτικής.

Συνάδελφε, μπροστά στην ολομέτωπη επίθεση στα δικαιώματά μας, μπροστά στον πόλεμο εναντία στο ασφαλιστικό, τους μισθούς, τις εργασιακές σχέσεις, που έχουν κηρύξει κυβέρνηση και πλουτοκρατία η απάντηση των εργαζομένων πρέπει να είναι συνολική και συντονισμένη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για να μην μας φορτώσουν τα βάρη της οικονομικής κρίσης, αλλά να τα πληρώσουν αυτή που τα δημιούργησαν, η πλουτοκρατία και το μεγάλο κεφάλαιο.
Πρέπει με όλες μας τις δυνάμεις να αντισταθούμε στο επιχειρούμενο από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σχέδιο «Καλλικράτης», που στοχεύει στην πιο γρήγορη και αποτελεσματική προώθηση από την τοπική αυτοδιοίκηση της στρατηγικής των ιδιωτικοποιήσεων, των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου.
Επιπλέον με τη μεταφορά στους ΟΤΑ κοινωνικών τομέων, όπως της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας θα διαλυθεί ο όποιος ενιαίος χαρακτήρας τους έχει εναπομείνει, με αποτέλεσμα την ένταση της ταξικής διαφοροποίησης, την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την επέκταση της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησής τους και την πρόσθετη επιβάρυνση του λαού, στη βάση της λογικής της ανταποδοτικότητας και επιχειρηματικότητας.
Μπροστά σε αυτή τη θύελλα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι.
Γι’ αυτό οργανώσου στο συνδικάτο.
Πάρε πρωτοβουλίες να γράψεις νέα μέλη, να το μαζικοποιήσεις.
Συνδικάτο ταξικό, μαζικό, εργαλείο στα χέρια των εργαζομένων.
Για άμυνα στην αφαίρεση δικαιωμάτων.
Για ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής.
Για να αγωνιστούμε για έναν δρόμο ανάπτυξης, προς όφελος του λαού.
Να διεκδικήσουμε
• Κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου, που καθιστά τους ΟΤΑ επιχειρήσεις. Όχι στο σχέδιο «Καλλικράτης».
• Δημόσια & Δωρεάν Κοινωνική Ασφάλιση αντίστοιχη με τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Σύνταξη ανεξαρτήτως ηλικίας στα 30 χρόνια ασφάλισης και στα 55 χρόνια για τις γυναίκες, στα 60 για τους άνδρες, στα 50 χρόνια και στα 55 αντίστοιχα για τους εργαζόμενους στα ΒΑΕ.
• Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους. Καμιά απόλυση εργαζόμενου.
• Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Κατάργηση όλων των ελαστικών & ανασφάλιστων μορφών εργασίας και του θεσμού των εκτάκτων.
• Κατώτερος βασικός μισθός 1400 €, ανάλογες αυξήσεις για όλα τα μισθολογικά κλιμάκια και ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό. Κατώτερο μεροκάματο 56 €
. Κατώτερη σύνταξη 1120€.
• 35ωρο – 7ωρο – 5ήμερο και 30ωρο – 6ωρο – 5ήμερο για τα ΒΑΕ.

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΟΝΟΜΑ:____________________________

ΕΠΩΝΥΜΟ:_________________________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:___________________

ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:______________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: _________________

Τ.Κ: ________________________________
ΣΥΝΟΙΚΙΑ__________________________
ΔΗΜΟΣ: ____________________________
e-mail:_______________________________
ΤΗΛ.ΟΙΚΙΑΣ: _______________________
ΚΙΝΗΤΟ: ___________________________

ΕΡΓΑΣΙΑ:___________________________
ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ:_____________________
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:__________________________
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:_______________________

ΑΡ.ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤ:_________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ___________
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:____________________

ΑΣΦΑΛ. ΦΟΡΕΑΣ:___________________
ΑΡ. ΒΙΒΛ.:___________________________
ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ:

ΝΑΙ ΟΧΙΠΡΟΣ:


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ


Εργάζομαι σε Δήμο, Περιφέρεια, Ν.Π.Δ.Δ, Επιχείρηση, η άλλο φορέα τους στην Αττική (ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ) και παρακαλώ να με γράψετε σαν τακτικό μέλος του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ________/______ 2010


Ο ΑΙΤΩΝ Ι Η ΑΙΤΟΥΣΑ