17 Ιουν 2014

Όλοι στη στάση εργασίας την Τετάρτη 18 Ιούνη από 12.00 μμ έως και τη λήξη του ωραρίου Όλοι στη συγκέντρωση στις 12.00 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο ΥγείαςΣυνάδελφοι.                                                                                                               Ιούνης 2014
Ο νόμος της αξιολόγησης υπηρετεί την ανάπτυξη και την εμπορευματοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης αποτελειώνοντας το δικαίωμα στη σταθερή δουλειά για όλους, παραδίδοντας στα επιχειρηματικά συμφέροντα τομείς κοινωνικής πολιτικής, Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια.
Μέσω και της προωθούμενης αξιολόγησης η κυβέρνηση στοχεύει στη διαμόρφωση ενός μικρού, ευέλικτου και επιτελικού κράτους, ενός κράτους στην υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων και της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτά περιλαμβάνεται η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων μέσα από απολύσεις. Η αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο, που δεν υπηρετεί τους εργαζόμενους και τις διευρυμένες λαϊκές ανάγκες, δεν οδηγεί στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ούτε στην εξάλειψη των αιτιών, που τις υποβαθμίζουν αλλά επιχειρεί να χειραγωγήσει και να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους, να αναδείξει τα νέα επίλεκτα κρατικά στελέχη της διοίκησης.
Η αξιολόγηση είναι εργαλείο για τις επόμενες περικοπές στους μισθούς, για τη σύνδεση των μισθών με την παραγωγικότητα για τη διεύρυνση μιας δεξαμενής «διαθεσίμων» προς απόλυση, για την κινητικότητα, για τη συνεχή συγχώνευση και ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών.
Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί τους εργαζόμενους να μην παραιτηθούν από την μόνιμη και σταθερή δουλειά. Να πάρουν τη ζωή τους, το μέλλον τους στα χέρια τους για να μη ζήσουμε σε καθεστώς σύγχρονης σκλαβιάς.
-        Να καταργηθεί ο Νόμος 4250/14
-        Να μην εφαρμοστεί στην πράξη η ποσόστωση που επιβάλλει ο Ν. 4250/14
-        Να μην συμμετέχει κανένας εργαζόμενος σε αυτοαξιολόγηση
-        Να μην γίνει καμιά απόλυση, καμιά διαθεσιμότητα                  

                                             H Διοίκηση του Συνδικάτου