2 Αυγ 2022

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ καλωσορίζει τους χιλιάδες εργαζόμενους που μέσω του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας θα καλύψουν προσωρινά τα τεράστια κενά που υπάρχουν στις υποστελεχωμένες δομές των Δήμων.

Παρά τον τίτλο του «ωφελούμενου» που τους δίνει το Υπουργείο, οι συμμετέχοντες στα Προγράμματα Κοινωφελής Εργασίας είναι εργαζόμενοι που δουλεύουν σκληρά για να καλύψουν τις ανάγκες στους Δήμους, συχνά με χειρότερους όρους εργασίας και αμοιβής σε σχέση με τους συναδέλφους τους μόνιμους ή Αορίστου στις ίδιες θέσεις. Για αυτό και από την πρώτη στιγμή το Συνδικάτο πρωτοστάτησε στην οργάνωση των εργαζόμενων στην Κοινωφελή Εργασία και με τους αγώνες που οργανώθηκαν, από κοινού με τους μόνιμους και αορίστου συνάδελφούς, έγινε κατορθωτό σήμερα οι συνάδελφοι με την Κοινωφελή Εργασία να έχουν βασικά δικαιώματα, όπως άδεια, ασφάλιση, κτλ.

Δεν κάνουμε πίσω από κανένα δικαίωμα μας. Παλεύουμε για τη διεύρυνσή τους. Παλεύουμε και τις διαχρονικές πολιτικές των κυβερνήσεων και της Ε.Ε. που χρησιμοποιούν τέτοια προγράμματα για να ανακυκλώνουν την ανεργία και να καλύπτουν πρόχειρα τις άμεσες ανάγκες των Δήμων, συνεχίζοντας κατά τα άλλα τη συνειδητή υποβάθμισή των υπηρεσιών με στόχο την ιδιωτικοποίησή τους. Μας ρίχνουν ένα κομμάτι ψωμί και απαιτούν να σκύψουμε το κεφάλι και να πούμε και ευχαριστώ για την «μεγαλοψυχία» τους. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

·        Ο  δήμος, η περιφέρεια και τα ΝΠΔΔ είναι υποχρεωμένοι να σας τοποθετήσουν στην θέση  εκείνη για την οποία έχετε προληφθεί σύμφωνα με την δημόσια  πρόσκληση και την αίτηση σας.  Δεν έχει δικαίωμα ο εργοδότης να σας τοποθετήσει σε διαφορετική θέση - ειδικότητα από αυτή την οποία έχετε προληφθεί.

·        Δεν έχει  δικαίωμα ο εργοδότης να σας απασχολεί Σάββατα και Κυριακές καθώς και βραδινές ώρες.

·        Απαγορεύεται να δουλεύετε πίσω από τα απορριμματοφόρα.

·        Δικαιούστε  πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης  υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

·        Όσοι απασχοληθούν σε  βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως ορίζονται βάσει νόμου, δικαιούνται βαριά και ανθυγιεινά ένσημα. Οι εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες, οικοδομικά ένσημα. 

        Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΑΔΕΙΕΣ


v Άδεια δυο ημερών για κάθε μήνα εργασίας η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί  εντός του μήνα ή να μεταφερθεί  σε επόμενους μήνες. Η άδεια μπορεί να σπάσει εντός του μήνα ή σε επόμενους μήνες. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από τον πρώτο μήνα.

v Αναρρωτική άδεια , μετά αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών, έως 13 ημέρες.

v Σε περίπτωση απουσίας λόγω κύησης η απασχόληση αναστέλλεται και παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησης για αργότερα.

v Οι εργαζόμενοι ΑΜΕΑ ή όσοι έχουν παιδιά με ψυχική ή σωματική αναπηρία άνω του 67%  ή παιδιά έως 15 ετών με ζαχαρώδη διαβήτη  που κάνει χρήση ινσουλίνης ή έχουν σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%  δικαιούνται μειωμένο ωράριο κατά μια ώρα.

v Όσοι γονείς έχουν παιδί μέχρι 30 μηνών ή όσοι γονείς έχουν παιδί μέχρι 6 μηνών μπορούν να προσέρχονται στην εργασία είτε μια ώρα αργότερα είτε μια ώρα νωρίτερα.

v Ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος έναντι εργατικού ατυχήματος.

v Ο κάθε γονέας παιδιού από 4 μέχρι 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει 2 μέρες σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων.

v Άδεια 5  ημερών λόγο γάμου.

v Άδεια 2 ημερών λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, αδελφών, εξ αγχιστείας συγγενών  ίδιου βαθμού.

v Άδεια παρουσίας σε δικαστήριο κατόπιν νόμιμης κλήτευσης.  

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Οι δήμοι, η Περιφέρεια και τα Ν.Π.Δ.Δ. είναι υποχρεωμένοι να μας παρέχουν όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.)  όπως ορίζει  ο νόμος.

Οι εργάτες καθαριότητας , πρασίνου , εργάτες των τεχνικών συνεργείων, κ.α. πρέπει να εφοδιάζονται με:

Ειδικά γάντια αναλόγως της εργασίας, ανακλαστικά γιλέκα, παπούτσια, καπέλα, γυαλιά, μάσκες, φόρμες εργασίας αναλόγως της εργασίας, φίλτρα- μάσκες προστασίας αναπνοής  προσαρμοσμένες στην εργασία,  ωτοασπίδες, μονωτικά στοιχειά κώνοι σήμανσης, νιτσεράδες, κλπ.

Οι προδιαγραφές και τα ειδή εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται  σε κάθε ειδικότητα προδιαγράφονται  από σχετική ΚΥΑ και πρέπει να τηρούνται.

Κάθε  εργοδότης (Δήμος, περιφέρεια και ΝΠΔΔ)  πρέπει να διαθέτει γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας οι οποίοι ελέγχουν τα ΜΑΠ και μπορούν να τα τροποποιούν κατά περίπτωση.

Στους  δικαιούχους των ΜΑΠ παρέχεται καθημερινά 1 λίτρο φρέσκο  γάλα με διανομή εντός του χώρου εργασίας. 

ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ

Ø Γενική αίματος, Ομάδα αίματος (άπαξ), Γενική ούρων, Δερματολογική εξέταση, Η.Κ.Γ, Έλεγχος προστάτη για άντρες άνω των 50, Τεστ Παπανικολάου για γυναίκες,  Πλήρης υπατικός έλεγχος, Δερματολογική εξέταση.

Ø Ανά  διετία  ακτινογραφία θώρακος.

Ø Τα απαραίτητα εμβόλια  που πρέπει να παρέχονται στους εργαζόμενους δικαιούχους ΜΑΠ είναι τα εξής: εμβόλια κατά του τετάνου, εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας, ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός και ότι επιπρόσθετα κρίνει ο γιατρός εργασίας.

Ø Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν  προληπτικά και θεραπευτικά την κατάσταση της υγείας των εργαζομένων μέσω  τακτικών εξετάσεων και παροχή εμβολίων.

Επίσης πάνω από μια ορισμένη θερμοκρασία σε συνδυασμό με την υγρασία οι εργοδότες (Δήμος, περιφέρεια και ΝΠΔΔ)  είναι υποχρεωμένοι να διακόπτουν την εργασία όπως και να παρέχουν τα αιτούμενα διαλείμματα ανά ώρα. Επίσης στις εξωτερικές εργασίες πρέπει να παρέχεται κρύο νερό συγκεκριμένης θερμοκρασίας καθώς και να προβλέπεται σκιασμένος χώρος για την ανάπαυση του εργαζομένου.

Συνάδελφε,

Πρέπει άμεσα να οργανωθούν επιτροπές αγώνα σε κάθε δήμο ώστε να διασφαλιστεί η ολόπλευρη εφαρμογή των εργοδοτικών υποχρεώσεων. ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Ο.Τ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ σας καλεί να οργανωθείτε ώστε ενιαία να υπερασπιστούμε τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων που δουλεύουν μέσα από το πρόγραμμα της Κοινωφελής Εργασίας. Παράλληλα να δημιουργηθεί και η Παναττική Επιτροπή.

Σε καλούμε να γραφτείς τώρα στο ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ σου για να παλέψουμε μαζί μόνιμοι, αορίστου, συμβασιούχοι και εργαζόμενοι στη Κοινωφελή Εργασία για να μην υπάρχει εργαζόμενος που να έχει μισθό κάτω από 751 ευρώ, για την τήρηση του ωραρίου, για να έχεις μισθό και ασφάλιση στην ώρα που πρέπει, για να δουλεύεις με βάση την ειδικότητα σου, για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας. 

Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Ο.Τ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ σε καλεί τώρα να συμπληρώσεις την αίτηση εγγραφής.

Τα δικαιώματα που κατακτήθηκαν δεν μας τα χάρισε κανείς, αλλά με την οργάνωση μας και τον αγώνα μας καταφέραμε και τα κατακτήσαμε. Δεν θα τα χαρίσουμε σε κανέναν.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

26 Ιουλ 2022

Ο ΨΕΥΤΗΣ ΤΟN ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ ΧΑΙΡΕΤΑΙ!!

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το άγχος και ο πανικός του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου αλλά και του ίδιου του Δημάρχου, τους αναγκάζουν να χρησιμοποιούν την προσφιλή τους τακτική, αυτή του ψεύδους. Συγκεκριμένα στη προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να δοθεί ο λόγος στον πρόεδρο του. Σκοπός της παρέμβασης ήταν η συζήτηση και η λήψη απόφασης να παρθεί πίσω η αίτηση αγωγής για χρηματική αποζημίωση που αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή ενάντια σε συνδικαλιστές, ανάμεσα τους και το μέλος της Διοίκησης του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ Βασίλη Γκιτάκος. Ο Δήμαρχος Αλίμου διεκδικεί 16.000 ευρώ από τον συνάδελφο και 15.000 από τους άλλους τρεις συνδικαλιστές.

Στην συγκεκριμένη επεισοδιακή συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δήλωσε ότι λόγω πανδημίας (;;;) και πολλών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το θέμα θα εισαχθεί και θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση. Την Παρασκευή στις 22 του Ιούλη μαθαίνουμε ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έστειλε πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί   στις 26-7-2022 με τη διαδικασία της περιφοράς.

Αλήθεια γιατί φοβούνται τη συζήτηση; Προφανώς κρύβεται στα λαγούμια της περιφοράς γιατί δεν μπορεί να υπερασπιστεί την απόφασή του και φοβάται το διάλογο. Το ότι ο Δήμαρχος αλλά και συνολικά η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αλίμου είναι εχθρός των εργαζομένων είναι γνωστό. Το ότι πολεμάει κάθε δικαίωμα και κάθε κατάκτηση των εργαζομένων και αυτό είναι γνωστό, όπως γνωστή είναι η τακτική του ψεύδους και της συκοφαντίας που χρησιμοποιούν. Αυτό είναι το νέο ήθος που προσπαθεί να προωθήσει ο κατά τα άλλα «νέος»  και «ανεξάρτητος» δήμαρχος Αλίμου. Για τους εργαζόμενους δεν διαθέτει χρόνο, για τους επιχειρηματίες και την προστασία των συμφερόντων τους διαθέτει άπλετο χρόνο. Να τον χαίρονται τα κόμματα που τον στηρίζουν.

 Ο Δήμαρχος Αλίμου έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει το σύνολο της αντεργατικής πολιτικής των κυβερνήσεων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζουμε ότι μέσα από μηνύσεις, εξώδικα και αγωγές προσπαθεί να σπείρει το φόβο και την τρομοκρατία προκειμένου να υλοποιήσει χωρίς αντιστάσεις τους πολιτικούς του σχεδιασμούς.

Βέβαια μέχρι και σήμερα το κόστος των μηνύσεων και των αγωγών δεν του κοστίζουν και τίποτα, αφού για όλα πληρώνει ο φουκαράς ο δημότης. 

Όμως το θράσος τους δεν σταματάει εδώ. Στην ίδια συνεδρίαση φέρνουν θέμα απόλυσης συναδέλφου που δουλεύει μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθμούς. Η αιτιολογία είναι «πλημμελή και μη προσήκουσα εκ μέρους της εργαζόμενης παροχή υπηρεσιών καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης».

Αλήθεια η κυρία Σιμητροπούλου δημοτική σύμβουλος με τη παράταξη του κυρίου Κονδύλη ως αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ εγκρίνει τις πρακτικές του Δημάρχου; Κι αν διαφωνεί θα παραιτηθεί;

Βεβαία τεράστια είναι και η υποκρισία από την ηγεσία της ΠΟΕ ΟΤΑ. Κάνει την πάπια σε ότι αφορά τις μηνύσεις και τις αγωγές απέναντι σε συνδικαλιστές, άλλωστε είναι γνωστές οι σχέσεις του Δημάρχου Αλίμου και ηγεσίας της ΠΟΕ ΟΤΑ. Σήμερα όμως, οι κατά τα άλλα αγωνιστές, κάνουν την πάπια και στις απολύσεις. Τους παραδίδουμε στην κρίση των εργαζομένων…  

Όλοι τους είναι γελασμένοι αν πιστεύουν ότι μέσα στο κατακαλόκαιρο δεν θα ασχοληθεί κανένας μαζί τους. Όσο και να το «ξορκίζουν», υπάρχει ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, υπάρχει ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ και θα μάθουν οι πάντες για τις ημέρες και τα έργα του κυρίου Ανδρέα Κονδύλη. Θα ενημερώσουμε εμείς τους δημότες του Αλίμου για το ποιος είναι το σούργελο και ποιος το μίασμα της τοπικής αυτοδιοίκησης και ποιος δεν είναι (φράση που χρησιμοποίησε ο δήμαρχος ενάντια στην δημοτική σύμβουλο της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Αλίμου).

Τον προειδοποιούμε να σταματήσει κάθε αγωγή και κάθε μήνυση απέναντι σε συνδικαλιστές. Να σταματήσει κάθε διαδικασία απόλυσης των συναδέλφων. Να προχωρήσει στην ανανέωση όλων των συμβάσεων των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς.

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

 

 

 

 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΠΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η κυβέρνηση προσπαθεί να ολοκληρώσει το έγκλημα της απέναντι στη ΛΑΡΚΟ . Την ερχόμενη Παρασκευή 29 του Ιούλη πραγματοποιούνται οι εγκληματικοί διαγωνισμοί εκποίησης. Θέλουν να κλείσουν  την μεγαλύτερη παραγωγό σιδηρονικελίου στην Ευρώπη στέλνοντας στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους. Ξέρουμε καλά ότι η ΛΑΡΚΟ έχει προοπτικές παρά πέρα ανάπτυξης έτσι ώστε να εξασφαλίσει την ενιαία λειτουργία της, τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων και παράλληλα να εξασφαλίσει και εκατομμύρια ευρώ στα κρατικά ταμεία.

Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να ολοκληρώσουν το έγκλημα τους. Ενώνουμε την φωνή μας και τη δύναμη μας με τους συναδέλφους μα της ΛΑΡΚΟ. Συμμετέχουμε στην συγκέντρωση την Παρασκευή 29 του Ιούλη στις 10 το πρωί στο Σύνταγμα. Το σχέδιο και της σημερινής κυβέρνησης είναι γνωστό. Απόλυση όλων των εργαζομένων για να προχωρήσει τη διαδικασία των διαγωνισμών για την ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ. Σε αντιστάθμισμα θα τους «προσφέρει» δίμηνες συμβάσεις.

Για άλλη μια φορά το μάρμαρο καλούνται να το πληρώσουν οι εργαζόμενοι που στην κυριολεξία με τα αίμα τους, αφού έχουν πάνω από 100 νεκρούς, με νύχια και δόντια και με τον ηρωικό τους αγώνα κρατούν την ΛΑΡΚΟ ανοιχτή εδώ και 2 χρόνια.

Με τον αγώνα τους οι εργαζόμενοι απαιτούν:

Ÿ  ΛΑΡΚΟ ενιαία και σε λειτουργία.

Ÿ  Το πρόγραμμα συντήρησης των παραγωγικών μονάδων να έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και να ορίζει σαφώς το χρόνο έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας.

Ÿ  Καμία δυσμενή μισθολογική μεταβολή στους εργαζόμενους.

Ÿ  Καμία έξωση από τους οικισμούς.

Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχει σταθεί από την πρώτη στο πλευρό των εργατών της ΛΑΡΚΟ, στο δίκαιο αγώνα τους.  Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να βρεθούν μαζικά τη Παρασκευή 29 Ιούλη στις 10 στο Σύνταγμα. Να σταθούμε αλληλέγγυοι στο δίκαιο αγώνα των εργατών της ΛΑΡΚΟ, που δεν σκύβουν το κεφάλι εδώ χρόνια στα σχέδια ξεπουλήματος της ΛΑΡΚΟ, κόντρα σε όλες τις κυβερνήσεις και τους σχεδιασμούς του κεφαλαίου.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

20 Ιουλ 2022

ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΑΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΝΑ ΑΝΑΔΙΠΛΩΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

 

                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

       


Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ χαιρετίζει την μεγάλη νίκη των εργαζομένων στο Παλαιό Φάληρο. Οι συνάδελφοι συμβασιούχοι μεσώ του προγράμματος ΕΣΠΑ που δουλεύουν στους παιδικούς σταθμούς, μετά από τις παραστάσεις διαμαρτυρίας στον ίδιο τον δήμαρχο αλλά και την μαζική παρουσία τους στο δημοτικό συμβούλιο, ανάγκασαν τη δημοτική αρχή σε αναδίπλωση της στάσης της προχωρώντας  σε απόφαση στήριξης των συναδέλφων στο δικαστικό αγώνα που δίνουν για το δικαίωμα τους στη Μόνιμη και Σταθερή Δουλειά.

Θυμίζουμε ότι η Δημοτική Αρχή την προηγούμενη περίοδο τους ενέπαιζε, τους πήγαινε από μήνα σε μήνα, χρησιμοποιούσε ότι δικαιολογία μπορούσε να επινοήσει κανείς προκειμένου να τους βάλει εμπόδια στη διεκδίκηση τους και στον αγώνα τους. Άλλωστε είναι γνωστό, ότι ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου είναι σκληρός πολέμιος των κατακτήσεων και των διεκδικήσεων των εργαζομένων, υιοθετώντας την πολιτική των κυβερνήσεων και της ευρωπαϊκής ένωσης.  

Όμως οι συνάδελφοι δεν πτοήθηκαν, δεν το έβαλαν κάτω, με επιμονή και πείσμα τα κατάφεραν, αναγκάζοντας τη δημοτική αρχή να πάρει στροφή 180 μοιρών. Έδωσαν μάθημα και στους υπόλοιπους εργαζόμενους ότι με πολύ συζήτηση , σωστή οργάνωση, υπομονή και πείσμα, οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν μικρές αλλά σημαντικές νίκες.

Βέβαια και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι ο αγώνας τους δεν σταματά εδώ, αυτή ήταν μια πρώτη αλλά σημαντική νίκη. Η τελική νίκη θα είναι όταν οι συμβάσεις θα μετατραπούν σε Αορίστου Χρόνου, όταν θα σταματήσει η ομηρία και το άγχος τους για την επόμενη μέρα.  Και σε αυτό τον αγώνα τους να είναι σίγουροι ότι θα είμαστε στο πλευρό τους, όπως είμασταν και όλο αυτό το διάστημα.

Προκαλεί εντύπωση η στάση του σημερινού προέδρου του σωματείου των εργαζομένων του Παλαιού Φαλήρου, που αντί να υπερασπιστεί τον αγώνα τον εργαζομένων εγκωμίαζε τον δήμαρχο.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους και στους άλλους δήμους, τώρα να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να περάσουν στην αντεπίθεση, οργανωμένα μέσα από το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ τους, να μην επιτρέψουν σε καμιά κυβέρνηση και σε κανέναν δήμαρχο να παίξει με τη δουλειά τους. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι εμείς έχουμε τη δύναμη, χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά,  κανένας παιδικός σταθμός και καμιά υπηρεσία δεν μπορεί να λειτουργήσει και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά και οι δήμαρχοι και οι κυβερνήσεις.

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

13 Ιουλ 2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΠΟΙΝΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 

Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ καταδικάζει την απαράδεκτη ποινή 20 ημερών που επέβαλε η διοίκηση του 6ου ειδικού τάγματος εθνοφυλακής στη Ρόδο επειδή ο στρατιώτης εξέφρασε τις φιλειρηνικές απόψεις του ενάντια στο πόλεμο.

Με αυτό το τρόπο η κυβέρνηση επιδιώκει να τρομοκρατήσει το λαό και ειδικά τους νέους.

Θέλουν και στους νέους να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου, ειδικά στους στρατευμένους. Οι στρατιώτες έχουν κάθε δικαίωμα να εκφράζουν την άποψη τους και τους προβληματισμούς τους ανεξάρτητα αν αυτό ενοχλεί την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα.

Ο συνάδελφος στρατιώτης εξέφρασε την άποψη του που αποτελεί και άποψη πολλών  εργαζομένων αφού η κυβέρνηση εμπλέκει όλο και περισσότερο της χώρα μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο μετατρέποντας την Ελλάδα σε μια απέραντη Νατοϊκή Βάση. Ο στρατιώτης διώκεται γιατί εναντιώθηκε στην πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης, γιατί τάχθηκε ενάντια στο ΝΑΤΟ, την Αμερική και της Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν θα τους περάσει. Είναι βαθιά γελασμένοι αν νομίζουν ότι με τέτοιες μεθόδους θα τρομοκρατήσουν τη νεολαία.  

Απαιτούμε από τον υπουργό εθνικής άμυνας να πάρει πίσω την απαράδεκτη ποινή.

 

  

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ